Regeling vervallen per 01-03-2024

HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE PUTTEN 2020

Geldend van 01-03-2020 t/m 29-02-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Putten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE PUTTEN 2020
Citeertitel Huisvestingsverordening gemeente Putten 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Ruimtelijke ordening, ontsluiting en exploitatie van gronden, volkshuisvesting
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2020-9558

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4 van de Huisvestingswet 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2020 01-03-2024 Nieuwe regeling

13-02-2020

gmb-2020-51796

1096683