HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE PUTTEN 2020

Geldend van 01-03-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Putten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE PUTTEN 2020
Citeertitel Huisvestingsverordening gemeente Putten 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Ruimtelijke ordening, ontsluiting en exploitatie van gronden, volkshuisvesting
Externe bijlagen exb-2020-9558

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4 van de Huisvestingswet 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2020 Nieuwe regeling

13-02-2020

gmb-2020-51796

1096683