Verordening gemeentelijke onderscheidingen Druten 2020

Geldend van 26-02-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Druten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening gemeentelijke onderscheidingen Druten 2020
Citeertitel Verordening gemeentelijke onderscheidingen Druten 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2020 Nieuwe regeling

20-02-2020

gmb-2020-50403

Onbekend.