Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (Spandoeken)

Geldend van 26-02-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (Spandoeken)
Citeertitel Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (Spandoeken
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2020 nieuwe regeling

18-02-2020

gmb-2020-50113

Onbekend.