Besluit van het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht houdende regels omtrent het aanwijzen van terreinen voor uitvoering algemene verordening

Geldend van 20-09-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Recreatieschap Geestmerambacht
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit van het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht houdende regels omtrent het aanwijzen van terreinen voor uitvoering algemene verordening
Citeertitel Aanwijzing terreinen voor uitvoering algemene verordening
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-54455.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-09-2014 nieuwe regeling

25-06-2014

Noord-Hollands Dagblad edities Alkmaar en Heerhugowaard d.d. 19-9-2014

Nummer: 2014/05