Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Loon op Zand houdende regels omtrent het evenementenbeleid

Geldend van 25-02-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Loon op Zand
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Loon op Zand houdende regels omtrent het evenementenbeleid
Citeertitel Evenementenbeleid gemeente Loon op Zand
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-2020 nieuwe regeling

13-02-2020

gmb-2020-48159

Onbekend.