Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie

Geldend van 22-02-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Ridderkerk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-2020 Nieuwe regeling

10-12-2019

stcrt-2020-11414

127033