Uitvoeringsbesluit parkeerverordening en Verordening parkeerbelastingen

Geldend van 08-11-2022 t/m 28-02-2023

Intitulé

Uitvoeringsbesluit parkeerverordening en Verordening parkeerbelastingen

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

gelezen het voorstel van 18 februari 2020. Dossiernummer 3770;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 2 van de Parkeerverordening en artikel 8 van de Verordening parkeerbelastingen;

besluit tot vaststelling van:

Uitvoeringsbesluit parkeerverordening en Verordening parkeerbelastingen

Artikel 1

Als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Parkeerverordening, alsmede als plaatsen waarop tegen betaling van de belasting zoals bedoeld in artikel 2 van de Verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd, aan te wijzen de hieronder genoemde straten.

Op de in deze straten gelegen belanghebbendenplaatsen als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Verordening parkeerbelastingen en artikel 1, onderdeel g, van de Parkeerverordening, mag door een vergunninghouder met een parkeervergunning geparkeerd worden zonder dat daarvoor de parkeerapparatuur in werking behoeft te worden gesteld.

Sector 1 (onderdeel 1A)

Aaltje Bakstraat

Aardewerkpad

Achter de Kerk

Achter de Vismarkt

Achter de Waag

Arie Kerssensteegje

Blauwstraat

Bogen

Brugmanshof

Buurtje 1

Clarissenhof

De Baan

Doelenstraat

Drapiergang

Drapiersteeg

Dubbele Buurt

Geertje den Bultsteeg

Gerrit Raesenerf

Hartenerf

Herpstraat

Het Klooster

Hoefsteeg

Hof van Adriaan

Hof van Jansenius

Hof van Tams

Hoge Gouwe

Hollandse Tuin

Hoogstraat

Houtenstraat

IJsselkade

Japieserf

Kandeelstraat

Kaneelpoort

Kees Faessens Rolwagensteeg

Keizerstraat

Kerksteeg

Kleiweg

Kleiwegstraat

Koepoort

Komijnsteeg

Korte Dwarsstraat

Korte Groenendaal

Korte Noodgodsstraat

Korte Raam

Korte Tiendeweg

Koster Gijzensteeg

Kuiperstraat

Lafeberhof

Lage Gouwe

Lange Dwarsstraat

Lange Groenendaal

Lange Noodgodsstraat

Lange Willemsteeg

Lazarussteeg

Lombardsteeg

Looierspoort

Markt

Melkerssteegje

Messenmakerssteegje

Minderbroederssteeg

Muilenpoort

Naaierstraat

Nieuwehaven

Nobelstraat

Nonnenwater

Olieslagersteegje

Oosthaven

Oranjehofje

Patersteeg

Peperstraat

Plateelstraat

Plazuidplein

Pottenbakkerssteegje

Pottersplein

Punt

Raam

Raoul Wallenbergplantsoen

Regentesseplantsoen

Regulierenhof

Rozemarijnpoort

Saffraanpoort

Sevenhuysen

Sint Mariewal

Slapperdel

St.-Barbarahof

Stoofsteeg

Swanenburghshofje

’t Oude Halletje

Tegelbakkerssteegje

Torenstraat

Tuinstraat

Turfmarkt

Veerstal

Verlorenkost

Vest

Vijverstraat

Vissteeg

Vlamingstraat

Vrouwepoort

Vrouwesteeg

Vrouwevestesteeg

Walestraat

Westhaven

Wijde Poort

Wijdstraat

Willem Vroesenpad

Willem Vroesentuin

Wouter Jacobszerf

Zwaansgat

Sector 1 (onderdeel 1B)

Agnietenstraat

Blikslagershof

Cappenerhof

Cappenersteeg

Conventstraat

Geuzenstraat

Groeneweg nr. 1 t/m 30A

Groeneweg 34 t/m 82 (even) en 31 t/m 91 (oneven)

Houtmansgracht

Houtmanspad

Houtmansplantsoen

Jan Kottenerf

Jan Kottensteeg

Jeruzalemstraat

Kazernestraat

Korte Vest

Lange Tiendeweg

Lem Dulstraat

Molenwerf

Nieuwe Markt

Nieuwe-Marktpassage

Nieuwstraat

Paradijs

Robaarstraat

Rozendaal

Sint Anthoniestraat

Speldenmakerssteeg

Spieringstraat 2a t/m 18 (even) en 1 t/m 101 (oneven)

Vogelenzang

Wilhelminastraat

Willem Vroesenplein

Zeugstraat

Sector 2

Adriaan Vlackstraat

Agatha Dekenstraat

Bellamystraat

Binnenkade

Blekerspoort

Blekerssingel

Boelekade

Boomgaardstraat

Borsteeghstraat

Bouwmeesterplein

Burgemeester Martenssingel nrs. 74 t/m 106 (even) en 91 t/m 153 (oneven)

Burgemeester Martensstraat

Coornhertstraat

Cornelis Ketelstraat nrs. 1 t/m 34 en nr. 36

Crabethpark

Crabethstraat

De Kwekerij

de Lange van Wijngaardenstraat

De Tuinderij

Derde Kade

Dijkstraat

Eerste Hieronymus van Alphenstraat

Eerste kade

Elizabeth Wolffstraat

F.W. Reitzstraat

Fluwelensingel

Gregorius Coolstraat

Hendrick Barystraat

IJssellaan

Jan Luykenstraat

Jan van der Heijdenstr

Jan Verzwollestraat

Jantjeserf

Johan den Haenstraat

Kadeplantsoen

Karnemelksloot 1 t/m 185 (oneven) en 2 t/m 78 (even)

Kattenburcht

Kattensingel

Klein Amerika 1 t/m 24 en het gedeelte achter Kolfwetering 133 t/m 143 (oneven)

Kleiwegplein

Kolfwetering

Leo Vromanpark

Lepelaerstraat

Manege

Moreauhof

Mr.D.J.van Heusdestraat

Noothoven van Goorstraat 1 t/m 49

Piersonweg

Pieter Pourbusstraat

Rhijnvis Feithstraat

Samuel Munckerstraat

Schooltuinen

Schouwburglaan

Schouwburgplein (gedeelte te bereiken vanaf Noothoven van Goorstraat)

Sint Josephstraat

Spoorlaan

Spoorstraat 1 t/m 37a

Stationsplein m.u.v. 6 t/m 8b

Tweede Hieronymus van Alphenstraat 1 t/m 57 (oneven) en 12 t/m 34 (even)

Tweede kade

van Bergen IJzendoornpark 22

van Beverninghlaan

van Middelantstraat

van Persijnstraat

van Strijenstraat

van Swietenstraat

van Vreumingenstraat

Venroystraat

Verspuystraat

Vierde kade

Vredebest

Zanddijk

Zoutmanplein

Zoutmanstraat 1 t/m 32 en 34 t/m 50 (even)

Sector 3

Achter de Boomgaard

Albert Plesmanplein

Bleulandweg 12 t/m 490 (even)

Burgemeester Jamesplein

Burgemeester Jamessingel 1 t/m 29 (oneven)

Graaf Florisweg 4 t/m 46 (even) en 39 t/m 69 (oneven)

Graaf van Bloisstraat

Hazepad

Jan van Beaumontstraat 1 t/m 79

P.C. Bothstraat

Ronssepad

Ronsseweg 1 t/m 549a

Ronsseweg 600 t/m 766

Spoorstraat 101

Statensingel 1 t/m 142

Tunnelhof

Tunnelpad

Tunnelpoort

van Henegouwenstraat 1, 2 t/m 19

van Oldenbarneveltstraat

Vossenburchkade 19 t/m 59 m.u.v. 45a

Willem de Zwijgersingel 2 t/m 104 (even)

Sector 4

Klein Amerika 26 (met uitzondering van het gedeelte achter Kolfwetering 133 t/m 143 (oneven))

Sector 5

Achter de Schouwburg

Schouwburgplein (gedeelte te bereiken vanaf Boelekade)

Sector 6

Vossenburchkade (gedeelte voorbij Tunnelhof tot aan Vossenburchkade 19)

Artikel 2

De onder artikel 1 vermelde straten in de sectoren 1, 2, 3, 4, 5 en 6 zijn als zodanig aangewezen van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur.

Artikel 3

[vervallen]

Artikel 4

Met een bewonersvergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2, onderdeel a van de Parkeerverordening 2012 en met een parkeervergunning mantelzorg, als bedoeld in artikel 3, lid 2, onderdeel d van de Parkeerverordening 2012, is het toegestaan op de betaald parkeerplaatsen in de betreffende sector te parkeren zonder dat de daarbij behorende parkeerapparatuur in werking gesteld behoeft te worden.

Artikel 5

Met een bedrijfsvergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2, onderdeel b van de Parkeerverordening 2012, en met een bedrijfsvoeringsvergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2, onderdeel c van de Parkeerverordening 2012, is het toegestaan te parkeren op betaald parkeerplaatsen in de sector waarvoor de vergunning geldt zonder dat de daarbij behorende parkeerapparatuur in werking gesteld behoeft te worden.

Artikel 6

Op de onder artikel 1 vermelde straten in de sectoren 1, 2 en 3 gelegen belanghebbendenplaatsen mag met inachtneming van de onder de artikelen 2 en 3 genoemde tijdstippen zonder vergunning geparkeerd worden als het parkeertarief voor de betreffende sector zoals vermeld in de Tarieventabel, Onderdeel I.1, van de Verordening parkeerbelastingen wordt voldaan.

Artikel 7

Sector 4, 5 en 6 zijn op de onder artikel 2 vermelde tijdstippen aangewezen als betaalde parkeerplaatsen waar ook met een bewonersvergunning voor een bewoner van sector 1 onderdeel b, een bedrijfsvergunning van een bedrijf dat is gevestigd in sector 1 onderdeel b, een parkeerterreinvergunning, bewonersparkeerterreinvergunning, bedrijfsvoeringsvergunning en een parkeervergunning autodate mag worden geparkeerd zonder dat de daarbij behorende parkeerapparatuur in werking gesteld behoeft te worden.

Artikel 8

De onder de artikelen 2, 3, 4, 5, 6 en 7 vermelde aanwijzing geldt niet voor de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Goede vrijdag, de Hemelvaartsdag en de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd.

Artikel 9

Een door parkeerapparatuur verstrekte parkeerkaartje dient achter de voorruit van het motorvoertuig op een buiten dit motorvoertuig duidelijk leesbare wijze te worden aangebracht.

Artikel 9a

Parkeren op een algemene invalidenparkeerplaats is gratis.

Artikel 10

Het bij besluit van 4 december 2018 vastgestelde Uitvoeringsbesluit parkeerverordening en Verordening parkeerbelastingen wordt ingetrokken, met dien verstande dat dit met betrekking tot de heffing van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór 1 maart 2020 hebben voorgedaan.

Artikel 11

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2020.

Artikel 12

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit parkeerverordening en Verordening parkeerbelastingen.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 18 februari 2020,

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

dr. E.M. Branderhorst

de burgemeester,

mr. drs. P. Verhoeve