Gedragscode Integriteit Commissaris van de Koning en gedeputeerden, provincie Overijssel 2019

Geldend van 21-02-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 16-10-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Overijssel
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Gedragscode Integriteit Commissaris van de Koning en gedeputeerden, provincie Overijssel 2019
Citeertitel Gedragscode Integriteit Commissaris van de Koning en gedeputeerden,
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 40c, tweede lid, van de Provinciewet
  2. artikel 68, tweede lid, van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2020 16-10-2019 Nieuwe regeling

16-10-2019

prb-2020-990

Onbekend.