Reclamenota 2019

Geldend van 08-03-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zoetermeer
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Reclamenota 2019
Citeertitel Reclamenota 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-2023 paragraaf 3.1, bijlage c

30-01-2023

gmb-2023-78257

Onbekend.
21-02-2020 08-03-2023 nieuwe regeling

27-01-2020

gmb-2020-45569

0637505140