Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent algemene voorwaarden parkeergarages (Algemene voorwaarden Parkeergarages Weert)

Geldend van 19-02-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Weert
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent algemene voorwaarden parkeergarages (Algemene voorwaarden Parkeergarages Weert)
Citeertitel Algemene voorwaarden Parkeergarages Weert
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2020 nieuwe regeling

28-01-2020

gmb-2020-42446

Onbekend.