Aanwijzingsbesluit strand en strandzonering gemeente Velsen 2020

Geldend van 17-02-2020 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit strand en strandzonering gemeente Velsen 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;

gelet op de artikelen 2:32, 5:17, 5:19 en 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening Velsen 2019;

overwegende dat:

 • het belangrijk is dat de stranden van Velsen toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor alle strandbezoekers;

 • er voor elke strandbezoeker voldoende ruimte moet zijn om te recreëren of activiteiten te ontplooien;

 • dit op een veilige manier moet plaatsvinden;

besluiten:

I. met betrekking tot activiteiten op het strand:

 • Strand

 • het in de bijlage (Begrenzing en zonering strand gemeente Velsen 2020) aangeduide stuk land aan te wijzen als strand, verdeeld in zones zoals aangeduid in die bijlage;

  Honden

 • de volgende zones van 1 april tot 1 oktober aan te wijzen als plaats waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond daar te laten verblijven of te laten lopen:

  • zone 1 en 2 (5 meter vanaf de voorste rij strandhuisjes tot aan de waterkant) van het strand in IJmuiden,

  • het kleine strand (gelegen tussen de Noord- en Zuidpier) 5 meter vanaf de voorste rij strandhuisjes tot aan de waterkant

 • de volgende zones van 1 oktober tot 1 april aan te wijzen als losloopplaats:

  • zone 1 en 2 van het strand in IJmuiden

  • zone 1 en 3 van het strand in Velsen-Noord

 • de volgende zones gedurende het gehele jaar aan te wijzen als losloopplaats;

  • zone 3 en 4 van het strand in IJmuiden

  • zone 2 van het strand in Velsen-Noord

 • Zwemmen

 • de volgende zones gedurende het gehele jaar aan te wijzen als plaats waar het verbod om in de zee te zwemmen niet geldt;

  • zone 2 en 4 van het strand in IJmuiden

  • het strand in Velsen-Noord

  • het kleine strand (gelegen tussen de Noord- en Zuidpier)

Andere watersporten

 • de volgende zones gedurende het gehele jaar aan te wijzen als plaats waar het verbod om een vaartuig op het strand te hebben of te brengen, dan wel een vaartuig vanaf het strand op zee of vanuit de zee op het strand te brengen niet geldt voor niet-gemotoriseerde vaartuigen:

  • zone 1 en 3 van het strand in IJmuiden

  • zone 2 van het strand in Velsen-Noord

 • zone 2 en 4 van het strand in IJmuiden van 1 oktober tot 1 april aan te wijzen als plaats waar het verbod om een vaartuig op het strand te hebben of te brengen, dan wel een vaartuig vanaf het strand op zee of vanuit de zee op het strand te brengen niet geldt voor niet-gemotoriseerde vaartuigen;

 • de volgende zones gedurende het gehele jaar aan te wijzen als plaats waar het verbod om een vaartuig op het strand te hebben of te brengen, dan wel een vaartuig vanaf het strand op zee of vanuit de zee op het strand te brengen niet geldt voor planken voor stand up paddling en golfsurfen, raft-opblaasboten en kajakken:

  • zone 2 van het strand in IJmuiden

  • zone 1 van het strand in Velsen-Noord

 • de volgende zones van 1 april tot 1 oktober aan te wijzen als plaats waar het verbod om een vaartuig op het strand te hebben of te brengen, dan wel een vaartuig vanaf het strand op zee of vanuit de zee op het strand te brengen niet geldt in met boeien en vlaggen aangeduide bootcorridors:

  • zone 1 en 2 van het strand in IJmuiden

  • zone 2 en 3 van het strand in Velsen-Noord

 • Activiteiten op het strand

 • de volgende zones gedurende het gehele jaar aan te wijzen als plaats waar het verbod om met een voertuig op het strand te rijden, dan wel deze op het strand te brengen of te hebben niet geldt voor niet-gemotoriseerde voertuigen:

  • zone 1 en 3 van het strand in IJmuiden

  • zone 2 van het strand in Velsen-Noord

 • de volgende zones gedurende het gehele jaar aan te wijzen als plaats waar het verbod om op of aan het strand vliegers op te laten met twee of meer besturingslijnen niet geldt:

  • zone 1 en 3 van het strand in IJmuiden

  • zone 2 van het strand in Velsen-Noord

 • de pieren gedurende het gehele jaar aan te wijzen als plaats waar het verbod om met een vishengel te vissen niet geldt;

 • de volgende zones van 1 oktober tot 1 april aan te wijzen als plaats waar het verbod om met een vishengel te vissen niet geldt:

  • zone 2 en 4 van het strand in IJmuiden

  • zone 1 en 3 van het strand in Velsen-Noord

Paardrijden

 • zone 3 en 4 van het strand in IJmuiden van 1 april tot 1 oktober tussen 18:00 uur en 09:00 uur aan te wijzen als plaats waar het verbod om een paard, een pony of een ander rij- of trekdier, al dan niet met bijbehorende wagen, op het strand te brengen of te hebben niet geldt;

 • het strand in IJmuiden en het strand in Velsen-Noord van 1 oktober tot 1 april gedurende de gehele dag aan te wijzen als plaats waar het verbod om een paard, een pony of een ander rij- of trekdier, al dan niet met bijbehorende wagen, op het strand te brengen of te hebben niet geldt.

II. dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking.

Velsen, 11 februari 2020

Burgemeester en wethouders van Velsen

Ondertekening