Regeling vervallen per 25-03-2022

Nota reserves en voorzieningen Weesp 2020

Geldend van 01-02-2021 t/m 24-03-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Weesp
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nota reserves en voorzieningen Weesp 2020
Citeertitel Nota reserves en voorzieningen Weesp 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2021 25-03-2022 Nieuwe regeling

06-02-2020

gmb-2020-41711

Z.174214/D.120401