Regeling vervallen per 31-12-2023

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bernheze 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bernheze 2020
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning Bernheze 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Maatschappelijke zorg en welzijn
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.3.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

-

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 01-01-2020 31-12-2023 Nieuwe regeling

30-01-2020

gmb-2020-45803

Onbekend.
01-01-2020 01-01-2020 31-12-2019 Nieuwe regeling

30-01-2020

gmb-2020-41292

1404561