Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent het aanwijzen van een belastingplichtige en WOZ belanghebbende in een keuzesituatie (Beleidsregels voor het voor het aanwijzen van een belastingplichtige en WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie)

Geldend van 15-02-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent het aanwijzen van een belastingplichtige en WOZ belanghebbende in een keuzesituatie (Beleidsregels voor het voor het aanwijzen van een belastingplichtige en WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie)
Citeertitel Beleidsregels voor het voor het aanwijzen van een belastingplichtige en WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 253 van de Gemeentewet
  3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rotterdam/632134/CVDR632134_1.html
  4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rotterdam/632145/CVDR632145_1.html
  5. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rotterdam/632141/CVDR632141_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2020 nieuwe regeling

04-02-2020

gmb-2020-38873

Gemeenteblad 2020, nummer 26