Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent afvalstoffenheffing 2020 (Beleidsregels Afvalstoffenheffing)

Geldend van 15-02-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent afvalstoffenheffing 2020 (Beleidsregels Afvalstoffenheffing)
Citeertitel Beleidsregels Afvalstoffenheffing
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu, financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 229 van de Gemeentewet
  2. artikel 242 van de Gemeentewet
  3. Invorderingswet 1990
  4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rotterdam/632134/CVDR632134_1.html
  5. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels Afvalstoffenheffing.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2020 nieuwe regeling

04-02-2020

gmb-2020-38708

Gemeenteblad 2020, nummer 27