Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent inlichtingenverplichtingen belastingen (Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen belastingen)

Geldend van 15-02-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent inlichtingenverplichtingen belastingen (Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen belastingen)
Citeertitel Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen belastingen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 231 van de Gemeentewet
  2. artikel 246a van de Gemeentewet
  3. artikel 30 van de Wet waardering onroerende zaken
  4. artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken
  5. artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
  6. artikel 63a van de Invorderingswet 1990

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen belastingen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2020 nieuwe regeling

04-02-2020

gmb-2020-38568

Gemeenteblad 2020, nummer 28