Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent vaststelling deelplafonds van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid Holland

Geldend van 11-02-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent vaststelling deelplafonds van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid Holland

Deelplafonds en openingstijdvakken 2020 behorende bij Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten,

Gelet op:

Artikel 4:25 en 4:26 van de Awb;

Artikel 5, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Alsmede gelet op de in artikelen 2.5, 3.6, 4.5 en 5.5 opgenomen verdelingsregels van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland;

Besluiten:

De volgende deelplafonds voor 2020 voor de subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland vastgesteld:

  • a.

    € 4.320.000,- bedoeld voor het instrument haalbaarheidsprojecten zoals opgenomen in paragraaf 3 van de Subsidieregeling;

  • b.

    € 9.120.000,- bedoeld voor de instrumenten Research & Development samenwerkingsprojecten klein en groot als bedoeld in paragraaf 4 en 5 van de Subsidieregeling, waarbij maximaal 50% van dit deelplafond verleend wordt aan Research & Development samenwerkingsprojecten groot als bedoeld in paragraaf 5.

Vastgesteld het tijdvak van 7 april 2020 09:00 tot en met 10 september 2020 17:00 voor indiening van aanvragen voor het instrument haalbaarheidsprojecten in de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland .

Vastgesteld het tijdvak van 11 juni 2020 09:00 tot en met 10 september 2020 17:00 voor indiening van aanvragen voor de instrumenten Research & Development samenwerkingsprojecten klein en groot in de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland.

Ondertekening

Den Haag, 14 januari 2020

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

F. Vermeulen, plv. voorzitter

drs. H.M.M. Koek, secretaris