Regeling vervallen per 23-01-2024

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals houdende regels omtrent afvalstoffen (Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Vaals 2019)

Geldend van 12-02-2020 t/m 22-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals houdende regels omtrent afvalstoffen (Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Vaals 2019)
Citeertitel Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Vaals 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Uitvoeringsbesluiten op grond van de Afvalstoffenverordening gemeente Vaals 2007 worden ingetrokken met ingang van de datum waarop dit besluit in werking treedt.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-2020 23-01-2024 nieuwe regeling

30-01-2020

gmb-2020-34213

Onbekend.