Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals houdende regels omtrent afvalstoffen (Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Vaals 2019)

Geldend van 12-02-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals houdende regels omtrent afvalstoffen (Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Vaals 2019)
Citeertitel Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Vaals 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Uitvoeringsbesluiten op grond van de Afvalstoffenverordening gemeente Vaals 2007 worden ingetrokken met ingang van de datum waarop dit besluit in werking treedt.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-2020 nieuwe regeling

30-01-2020

gmb-2020-34213

Onbekend.