Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Lingewaard 2020

Geldend van 15-09-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lingewaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Lingewaard 2020
Citeertitel Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Lingewaard 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 147 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-2023 artikel 3

15-06-2023

gmb-2023-396231

687054
25-02-2020 15-09-2023 nieuwe regeling

30-01-2020

gmb-2020-32963

Onbekend.