Verordening van de gemeenteraad van gemeente Lingewaard houdende regels omtrent Toekomstbestendig Wonen (Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Lingewaard 2020)

Geldend van 25-02-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lingewaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van gemeente Lingewaard houdende regels omtrent Toekomstbestendig Wonen (Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Lingewaard 2020)
Citeertitel Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Lingewaard 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Blijverslening gemeente Lingewaard 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-2020 nieuwe regeling

30-01-2020

gmb-2020-32963

Onbekend.