Instellingsbesluit van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Delft en Midden-Delfland houdende regels omtrent het archiefbeheer (Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Midden-Delfland)

Geldend van 07-02-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Instellingsbesluit van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Delft en Midden-Delfland houdende regels omtrent het archiefbeheer (Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Midden-Delfland)
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Midden-Delfland
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Archiefwet 1995

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt de Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Schipluiden.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2020 nieuwe regeling

26-02-2004

stcrt-2020-7980

Onbekend.