Accountantsprotocol Subsidies gemeente Utrecht behorende bij de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht

Geldend van 05-02-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Accountantsprotocol Subsidies gemeente Utrecht behorende bij de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht
Citeertitel Accountantsprotocol Subsidies gemeente Utrecht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-2020 vervangende regeling

28-01-2020

gmb-2020-29267

Onbekend.