Regeling vervallen per 08-06-2023

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Duiven houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Verordening maatschappelijke ondersteuning Duiven 2020)

Geldend van 01-01-2022 t/m 07-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Duiven
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Duiven houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Verordening maatschappelijke ondersteuning Duiven 2020)
Citeertitel Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. artikel 2.1.4, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  3. artikel 2.1.4, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  4. artikel 2.1.4, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  5. artikel 2.1.5, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  6. artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  7. artikel 2.6.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 08-06-2023 artikel 12

05-10-2021

gmb-2021-476804

Z/21/080930‎/‎201513144
05-02-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

21-01-2020

gmb-2020-28331

Z/19/053163