AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE TILBURG 2019

Geldend van 03-02-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Tilburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling AFVALSTOFFENVERORDENING GEMEENTE TILBURG 2019
Citeertitel Afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2020 nieuwe regeling

21-10-2019

gmb-2020-26508

raad2019_900