Beleid planologisch strijdig gebruik 2020

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleid planologisch strijdig gebruik 2020
Citeertitel Beleid planologisch strijdig gebruik 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

bijlage II van het Besluit omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2023 artikel 2.2.11

19-12-2023

gmb-2023-564010

Onbekend.
06-02-2020 29-12-2023 Wijziging Beleid Planologisch Strijdig Gebruik gemeente Moerdijk

21-01-2020

gmb-2020-26423

Onbekend.