Intrekken beleidsregel Samenscholingsverbod

Geldend van 05-02-2020 t/m heden

Intitulé

Intrekken beleidsregel Samenscholingsverbod

De Burgemeester van de gemeente Moerdijk, bij besluit van 30 september 2019:

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:1 Algemene plaatselijke verordening,

overwegende dat de structurele en hardnekkige overlast door jongerengroepen (leeftijd 20+) die zich verzamelen op de parkeerplaats bij het zwembad De Bosselaar in Zevenbergen niet meer aanwezig is

BESLUIT

ln te trekken de

BELEIDSREGEL SAMENSCHOLINGSVERBOD, vastgesteld op 30 september 2019

Dit besluit treedt in werking op 5 februari 2020

Ondertekening

Aldus besloten op 28 januari 2020

De burgemeester van de gemeente Moerdijk,

J.P.M. Klijs