Regeling vervallen per 01-01-2021

Instellingsbesluit van de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Waadhoeke, Vlieland, Terschelling en Harlingen houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling (Gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân)

Geldend van 31-01-2020 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Waadhoeke
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Instellingsbesluit van de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Waadhoeke, Vlieland, Terschelling en Harlingen houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling (Gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân)
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2020 01-01-2021 nieuwe regeling

31-10-2019

stcrt-2020-6407

Onbekend.