Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent subsidie jongerenparticipatie (Subsidieregeling jongerenparticipatie provincie Groningen 2020)

Geldend van 31-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent subsidie jongerenparticipatie (Subsidieregeling jongerenparticipatie provincie Groningen 2020)
Citeertitel Subsidieregeling jongerenparticipatie provincie Groningen 2020
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen/602497/CVDR602497_1.html
  3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen/610434/CVDR610434_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2020 nieuwe regeling

21-01-2020

prb-2020-544

K.16641