Regeling vervallen per 29-12-2023

Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Venray houdende regels omtrent Kader voor Opwekking Duurzame Energie (KODE)

Geldend van 29-01-2020 t/m 28-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Venray
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Venray houdende regels omtrent Kader voor Opwekking Duurzame Energie (KODE)
Citeertitel Kader voor Opwekking Duurzame Energie (KODE)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp ruimtelijk beleid voor energietransitie, grootschalige opwekking
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-01-2020 29-12-2023 nieuwe regeling

29-10-2019

gmb-2020-21999

Onbekend.