Regeling stimuleringsbudget inwoners- en of buurtinitiatieven Heemstede 2020

Geldend van 15-02-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling stimuleringsbudget inwoners- en of buurtinitiatieven Heemstede 2020
Citeertitel Regeling stimuleringsbudget inwoners- en of buurtinitiatieven Heemstede 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling budget bewoners/buurtinitiatieven

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2020 Nieuwe regeling

21-01-2020

gmb-2020-21509

719947