Aanpassen OZB percentages 2020

Geldend van 23-01-2020 t/m 30-12-2020

Intitulé

Aanpassen OZB percentages 2020

Besluit van de gemeenteraad van Harlingen

Onderwerp: Aanpassen ozb percentages 2020

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 december 2019.

Besluit

De vastgestelde ozb percentages 2020 te verlagen en als volgt vast te stellen:

  • Woning eigenaar: 0,1238%

  • Niet-woning eigenaar: 0,3046%

  • Niet-woning gebruiker: 0,2388%

Ondertekening

Vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 22 januari 2020.

, de voorzitter

, de raadsgriffier