Regeling vervallen per 01-01-2024

Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen

Geldend van 22-06-2021 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Teylingen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Teylingen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151b van de Gemeentewet
 5. artikel 151c van de Gemeentewet
 6. artikel 151d van de Gemeentewet
 7. artikel 154 van de Gemeentewet
 8. artikel 154a van de Gemeentewet
 9. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 11. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 12. artikel 25a van de Drank- en Horecawet
 13. artikel 25b van de Drank- en Horecawet
 14. artikel 25c van de Drank- en Horecawet
 15. artikel 25d van de Drank- en Horecawet
 16. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 17. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 18. artikel 2.18, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 19. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 20. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 21. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 22. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 23. artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s
 24. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-2021 01-01-2024 artt 1:2; 2:1: 2:9; 2:10; 2:24; 2:25; 2:31; 2:39; 2:40; 2:47; 2:73a; 4:2; 4:6; 5:13; 5:23; 5:25 t/m 5:27

03-06-2021

gmb-2021-185025

Onbekend.
25-12-2020 22-06-2021 art. 2:73a

17-12-2020

gmb-2020-348028

Z-20-158795
31-01-2020 25-12-2020 Nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2020-18149

Z-19-102969