Beleidsregel zonnepanelen voor monumenten en beschermd stadsgezicht Willemstad

Geldend van 16-01-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel zonnepanelen voor monumenten en beschermd stadsgezicht Willemstad

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 23 december 2019:

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel 4.a.2 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, artikel 2 lid 1.a van de Wabo, artikel 2.1 lid 1 onder f en artikel 2.15 van de Wabo voor rijksmonumenten en artikel 2.2 lid 1 onder b en artikel 2.18 van de Wabo voor gemeentelijke monumenten,

BESLUIT

vast te stellen de :

BELEIDSREGEL zonnepanelen voor monumenten en beschermd stadsgezicht Willemstad

Hoofdstuk 1 Titel hoofdstuk 1

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  zonnepanelen: zonnepanelen, watergedragen zonnecollectoren, heatpipes en daglichtpanelen.

 • b.

  Gebied A: Voorstraat, Benedenkade, Bovenkade, Rozemarijnstraat, Raadhuisstraat, Vossehol, Kerkring, Landpoortstraat en Hofstraat. Gedeeltelijk: Molenpad, Achterstraat en Voorstraat.

 • c.

  Gebied B: ten dele: Groenstraat, Achterstraat en Molenpad.

 • d.

  Gebied C: Prins Mauritsstraat, Kazernestraat, Willem de Zwijgerlaan, In de Veste, Grimhoek, Jan van Glymesstraat en het gebied buiten de vesting.

 • e.

  dak-doorbraken: dakkapellen, dakvensters en schoorstenen

Artikel 2 Uitgesloten objecten (monumenten)

Vanwege de bijzondere en soms unieke cultuurhistorische betekenis binnen de collectie van de gemeente, is een aantal objecten en gebieden uitgezonderd van deze beleidsregel. Het betreft objecten en gebieden die aangewezen zijn als rijksmonument of gemeentelijk monument. Het plaatsen van zonnepanelen is hier een te grote aantasting van de monumentwaarden. Bij de volgende typen objecten en structuren zijn zonnepanelen formeel uitgesloten binnen het gehele gemeentelijke gebied: molens, kerken, kloosters, forten en andere militaire objecten, stadhuizen, historische waterhuishoudingsobjecten, grote solitaire villa’s, de vestingwerken van Willemstad en fabrieksschoorstenen.

Artikel 3 10 algemene uitgangspunten voor het plaatsen van zonnepanelen

 • 1.

  In alle situaties wordt de kap van het hoofdvolume zo veel mogelijk gemeden. Mogelijkheden kunnen worden gezocht op het achtererf, op ondergeschikte (platte) daken of daken van aan- en bijgebouwen.

 • 2.

  Zonnepanelen worden boven op de dakbedekking geplaatst, zodat bij later verwijderen weer een ongeschonden dakvlak zichtbaar wordt.

 • 3.

  Zonnepanelen aan gevels of in voortuinen zijn niet toegestaan.

 • 4.

  Zonnepanelen op schuine daken worden in dezelfde hellingshoek als het dakvlak geplaatst.

 • 5.

  Zonnepanelen worden in een rechthoekige vorm gelegd. Getrapte, onderbroken of asymmetrische vormen (bijvoorbeeld rond dakramen en dakdoorvoeren) zijn niet toegestaan.

 • 6.

  Bij meerdere zonnepanelen op één dakvlak worden de panelen allemaal in dezelfde richting geplaatst (alle panelen horizontaal of verticaal).

 • 7.

  Het toepassen van verschillende formatie, typen en fabricaten zonnepanelen op één dakvlak is niet toegestaan.

 • 8.

  Zonnepanelen worden geheel in een donkere matzwarte kleur uitgevoerd. Blauwe panelen en panelen met zilverkleurige randen zijn niet toegestaan.

 • 9.

  Op een aantal bijzondere beeldbepalende gebouwen zijn zonnepanelen expliciet niet toegestaan, zie bijlage 6.

 • 10.

  Los van deze algemene uitgangspunten gelden er ook aanvullende gebiedscriteria opgenomen in de artikelen 4 t/m 6 (A, B, of C) en een aparte set criteria voor monumenten zoals opgenomen in artikel 7 (D), die meer gedetailleerde regels geven voor de plaatsing en afmeting van panelen.

Artikel 4 Criteria A zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht Willemstad gebied A

 • 1.

  De toetsingscriteria voor gebied A zijn als volgt:

  • a.

   Zonnepanelen op het voordakvlak (van alle kapvormen) zijn niet toegestaan.

  • b.

   Zonnepanelen op achterdakvlakken die vergunningplichtig zijn en zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, zijn met vergunning toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • c.

   minimaal 50 cm afstand houden tot de goot

  • d.

   minimaal 100 cm afstand houden tot de nok

  • e.

   minimaal 50 cm afstand houden van bestaande dak-doorbraken

  • f.

   in de onderste helft van het dakvlak zijn geplaatst

 • 2.

  Zonnepanelen op dwarskappen (nok haaks op de straat) zijn toegestaan, wanneer de panelen niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, niet grenzen aan de openbare ruimte en daarnaast voldoen aan de volgende criteria:

  • a.

   vanaf de achtergevel naar voren zijn geordend

  • b.

   minimaal 100 cm afstand houden tot de achtergevel

  • c.

   niet meer dan 50% van de breedte van het dakvlak innemen, en daarbij ook minimaal 300 cm afstand houden tot de voorgevel

  • d.

   zo veel mogelijk onder in het dakvlak worden geplaatst, met minimaal 50 cm afstand tot de goot

  • e.

   minimaal 100 cm afstand houden tot de nok

  • f.

   rondom 50 cm afstand houden van bestaande dakdoorbraken (dakkapellen, dakvensters en schoorstenen)

  • g.

   uitzondering: op zijdakvlakken grenzend aan openbare ruimte bij hoekpanden zijn geen zonnepanelen toegestaan.

 • 3.

  Zonnepanelen op platte daken (van hoofd- en bijgebouwen) zijn toegestaan: wanneer de afstand van de zonnepanelen tot de zijkant van het dak minimaal 1 keer de hoogte van de panelen is

 • 4.

  Zonnepanelen op mansardekappen of andere bijzondere kapvormen vragen een maatwerkoplossing van de Monumentencommissie

Artikel 5 Criteria B zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht Willemstad gebied B

De toetsingscriteria voor gebied B zijn als volgt:

 • 1.

  Zonnepanelen op het voordakvlak zijn toegestaan, wanneer de panelen:

  • a.

   horizontaal geplaatst worden, in de onderste helft van het dakvlak blijven en maximaal 50% van de breedte van het dakvlak innemen

  • b.

   minimaal 100 cm afstand houden tot beide gevels

  • c.

   minimaal 50 cm afstand houden tot de goot

 • 2.

  Zonnepanelen op achterdakvlakken die vergunningplichtig zijn en zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, zijn met vergunning toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   minimaal 50 cm afstand houden tot de goot

  • b.

   minimaal 100 cm afstand houden tot de nok

  • c.

   minimaal 50 cm afstand houden van bestaande dak-doorbraken

 • 3.

  Zonnepanelen op dwarskappen (nok haaks op de straat) zijn toegestaan, wanneer de panelen niet grenzen aan de openbare ruimte en daarnaast voldoen aan de volgende criteria:

  • a.

   vanaf de achtergevel naar voren zijn geordend

  • b.

   minimaal 100 cm afstand houden tot de achtergevel

  • c.

   minimaal 200 cm afstand houden tot de voorgevel

  • d.

   zo veel mogelijk onder in het dakvlak worden geplaatst, met minimaal 50 cm afstand tot de goot

  • e.

   minimaal 100 cm aftand houden tot de nok

  • f.

   rondom 50 cm afstand houden van bestaande dakdoorbraken (dakkapellen, dakvensters en schoorstenen)

  • g.

   uitzondering: op zijdakvlakken grenzend aan openbare ruimte bij hoekpanden zijn geen zonnepanelen toegestaan.

 • 4.

  Zonnepanelen op platte daken (van hoofd- en bijgebouwen) zijn toegestaan: wanneer de afstand van de zonnepanelen tot de zijkant van het dak minimaal 1 keer de hoogte van de panelen is

 • 5.

  Zonnepanelen op mansardekappen of andere bijzondere kapvormen vragen een maatwerkoplossing van de erfgoedcommissie.

Artikel 6 Criteria C zonnepanelen in het beschermde stadsgezicht Willemstad gebied C

De toetsingscriteria voor gebied C zijn als volgt:

 • 1.

  Zonnepanelen op het voordakvlak zijn toegestaan, wanneer de panelen:

  • a.

   horizontaal geplaatst worden in de onderste helft van het dakvlak en maximaal 70% van de breedte van het dakvlak innemen

  • b.

   verticaal geplaatst worden en minimaal 100 cm afstand houden tot beide gevels en maximaal 30% van de breedte van het dakvlak innemen

  • c.

   minimaal 50 cm afstand houden tot de goot

  • d.

   minimaal 100 cm afstand houden tot de nok

 • 2.

  Zonnepanelen op achterdakvlakken die vergunningplichtig zijn en zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, zijn met vergunning toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   minimaal 50 cm afstand houden tot de goot

  • b.

   minimaal 100 cm afstand houden tot de nok

  • c.

   minimaal 50 cm afstand houden van bestaande dak-doorbraken

 • 3.

  Zonnepanelen op dwarskappen (nok haaks op de straat) zijn toegestaan, wanneer de panelen:

  • a.

   vanaf de achtergevel naar voren zijn geordend

  • b.

   minimaal 100 cm afstand houden tot de achtergevel

  • c.

   minimaal 100 cm afstand houden tot de voorgevel

  • d.

   zo veel mogelijk onder in het dakvlak worden geplaatst, met minimaal 50 cm afstand tot de goot

  • e.

   minimaal 100 cm aftand houden tot de nok

  • f.

   rondom 50 cm afstand houden van bestaande dakdoorbraken

  • g.

   uitzondering: op zijdakvlakken grenzend aan openbare ruimte bij hoekpanden zijn geen zonnepanelen toegestaan.

 • 4.

  Zonnepanelen op platte daken (van hoofd- en bijgebouwen) zijn toegestaan wanneer de afstand van de zonnepanelen tot de zijkant van het dak minimaal 1 keer de hoogte van de panelen is

 • 5.

  Zonnepanelen op mansardekappen of andere bijzondere kapvormen vragen een maatwerkoplossing van de erfgoedcommissie.

Artikel 7 Criteria D zonnepanelen op monumenten

Deze criteria gelden voor rijks- en gemeentelijke monumenten in de gemeente Moerdijk. Deze regels gelden dus ook voor de monumenten in het beschermd stadsgezicht, gebieden A, B, en C.

De toetsingscriteria zijn als volgt:

 • 1.

  Zonnepanelen op het voordakvlak (van alle kapvormen) zijn niet toegestaan.

 • 2.

  Zonnepanelen op achterdakvlakken van schuine daken zijn toegestaan wanneer de panelen niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Tevens gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   minimaal 50 cm afstand houden tot de goot

  • b.

   minimaal 100 cm afstand houden tot de nok

  • c.

   minimaal 50 cm afstand houden van bestaande dak-doorbraken

  • d.

   in de onderste helft van het dakvlak zijn geplaatst.

 • 3.

  Zonnepanelen op dwarskappen (nok haaks op de straat) zijn toegestaan, wanneer de panelen niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, niet grenzen aan de openbare ruimte (hoekpanden) en daarnaast voldoen aan de volgende criteria:

  • a.

   vanaf de achtergevel naar voren zijn geordend

  • b.

   minimaal 100 cm afstand houden tot de achtergevel

  • c.

   niet meer dan 50% van de breedte van het dakvlak innemen, en daarbij ook minimaal 300 cm afstand houden tot de voorgevel

  • d.

   zo veel mogelijk onder in het dakvlak worden geplaatst, met minimaal 50 cm afstand tot de goot

  • e.

   minimaal 100 cm aftand houden tot de nok

  • f.

   rondom 50 cm afstand houden van bestaande dakdoorbraken

 • 4.

  Zonnepanelen op platte daken (van hoofd- en bijgebouwen) zijn toegestaan: wanneer de afstand van de zonnepanelen tot de zijkant van het dak minimaal 1,5 keer de hoogte van de panelen is

 • 5.

  Zonnepanelen op mansardekappen of andere bijzondere kapvormen vragen een maatwerkoplossing van de erfgoedcommissie.

Artikel 8 Overgangsrecht

Deze beleidsregel is nog niet van toepassing op situaties die op het moment van inwerkingtreding van dit beleid in strijd zijn met de hierin opgenomen regels. Voor deze situaties zal een gedoogbeschikking opgesteld worden waarin wordt opgenomen vanaf welk moment de beleidsregels van toepassing zijn en onder welke voorwaarden. Deze overgangstermijn wordt gekoppeld aan de levensduur van de aangebrachte zonnepanelen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 16 januari 2020

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: beleid zonnepanelen voor monumenten en beschermd stadsgezicht Willemstad

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 23 december 2019

De secretaris,

T. van Waes

De burgemeester,

J.P.M. Klijs

Bijlage 5 zonnepanelenbeleid gebiedsindeling Willemstad

afbeelding binnen de regeling