Regeling vervallen per 01-01-2024

Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019

Geldend van 22-01-2020 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019
Citeertitel Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-2020 01-01-2024 nieuwe verordening

07-11-2019

gmb-2020-16603

Onbekend.