Beleidsregels Bijzondere Bijstand gemeente Westerwolde 2020

Geldend van 22-01-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Westerwolde
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Bijzondere Bijstand gemeente Westerwolde 2020
Citeertitel Beleidsregels Bijzondere Bijstand gemeente Westerwolde 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, maatschappelijke zorg en welzijn, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 35 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-2020 01-01-2020 nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2020-15687

Z/19/098431