Regeling vervallen per 31-12-2020

Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Beuningen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020
Citeertitel Verordening hondenbelasting 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 226 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 31-12-2020 Nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2020-13438

bb19.00523