Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Beuningen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020
Citeertitel Verordening Rioolheffing 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 01-01-2021 Nieuwe regeling

17-12-2020

gmb-2020-13320

bb19.00523