Mandaatbesluit aanwijzingsbevoegdheid Regionaal Commandant Brandweer 2020

Geldend van 16-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Mandaatbesluit aanwijzingsbevoegdheid Regionaal Commandant Brandweer 2020
Citeertitel Mandaatbesluit aanwijzingsbevoegdheid Regionaal Commandant Brandweer 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 5:13 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 5:14 van de Algemene wet bestuursrecht
 6. artikel 5:15 van de Algemene wet bestuursrecht
 7. artikel 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht
 8. artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht
 9. artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht
 10. artikel 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht
 11. artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht
 12. artikel 61, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s
 13. artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 14. artikel 92 van de Woningwet
 15. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Moerdijk/CVDR621981/CVDR621981_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2020 Nieuw mandaatbesluit

07-01-2020

gmb-2020-11044

Onbekend.