Besluit van de heffingsambtenaar van de gemeente Moerdijk

Geldend van 10-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de heffingsambtenaar van de gemeente Moerdijk
Citeertitel Dit besluit kan worden aangehaald als “Intern volmachtbesluit heffingsambtenaar gemeente Moerdijk”.
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 231 van de Gemeentewet
  2. artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2020 Nieuwe regeling

06-01-2020

gmb-2020-4894

Onbekend.