Regeling vervallen per 01-07-2021

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tiel houdende regels omtrent gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid (Apv Tiel 2019)

Geldend van 09-01-2020 t/m 30-06-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Tiel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tiel houdende regels omtrent gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid (Apv Tiel 2019)
Citeertitel Apv Tiel 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene plaatselijke verordening Tiel 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2020 01-07-2021 nieuwe regeling

16-10-2019

gmb-2020-4451

2019, nr. 1.10