Regeling briefadres gemeente Voorst 2019

Geldend van 09-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling briefadres gemeente Voorst 2019
Citeertitel Regeling briefadres gemeente Voorst 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Regeling briefadres gemeente Voorst 2019
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2020-555

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet basisregistratie personen
  2. Besluit basisregistratie personen
  3. Regeling basisregistratie personen
  4. artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2020 Nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2020-3796

2019-84013