Regeling vervallen per 13-10-2022

Huisvestingsverordening gemeente Alblasserdam 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m 12-10-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Alblasserdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Huisvestingsverordening gemeente Alblasserdam 2020
Citeertitel Huisvestingsverordening gemeente Alblasserdam 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. § 3 van de Huisvestingswet 2014
  2. artikel 12 van de Huisvestingswet 2014
  3. hoofdstuk 4 van de Huisvestingswet 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 13-10-2022 Nieuwe regeling

26-11-2019

gmb-2020-2568

Onbekend.