Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019 – 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019 – 2020

Het college van de gemeente Gennep,

Besluit vast te stellen het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019 – 2020

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 28 mei 2019.

Burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning

Bijlage

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto