Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de bedrijveninvesteringszones ‘Centrum Roden’, ‘Bedrijventerreinen Roden’ en ‘Bedrijventerrein Peize’

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordenveld
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de bedrijveninvesteringszones ‘Centrum Roden’, ‘Bedrijventerreinen Roden’ en ‘Bedrijventerrein Peize’
Citeertitel Verordening bedrijveninvesteringszones ‘Centrum Roden’ en ‘Bedrijventerreinen Roden’ en ‘Bedrijventerrein Peize’ 2020-2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de bedrijveninvesteringszones

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 nieuwe regeling

11-12-2019

gmb-2019-320846

Onbekend.