Verordening leerlingenvervoer Harlingen 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Harlingen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening leerlingenvervoer Harlingen 2020
Citeertitel Verordening leerlingenvervoer Harlingen 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp Verordening leerlingenvervoer Harlingen 2020
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs
  2. artikel 4 van de Wet op de expertisecentra
  3. artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Verordening leerlingenvervoer van de gemeenten Harlingen 2009 wordt ingetrokken.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, 4 van de Wet op de expertisecentra en 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 Nieuwe regeling

13-11-2019

gmb-2020-1487

Onbekend.