Verordening maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2020

Geldend van 16-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Oegstgeest
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2020
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. artikel 2.1.4, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 3. artikel 2.1.4, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 4. artikel 2.1.4, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 5. artikel 2.1.4, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 6. artikel 2.1.4, zesde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 7. artikel 2.1.5, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 8. artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 9. artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 10. artikel 2.3.6, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 11. artikel 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 12. artikel 3.8, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 13. artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2024 01-01-2024 artikel 11, 12, 13

25-04-2024

gmb-2024-208391

Z/24/187221/416037
01-01-2023 16-05-2024 artikel 1, 3, 5, 8, 11, 12, 13

15-12-2022

gmb-2022-569802

Onbekend.
01-01-2021 01-01-2023 artikel 12.3, 13.7, 13.8

17-12-2020

gmb-2020-348280

Onbekend.
01-01-2020 01-01-2021 nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2019-320778

Z/19/125517/255592