Regeling vervallen per 02-05-2023

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Laarbeek 2020

Geldend van 24-12-2020 t/m 01-05-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Laarbeek
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Laarbeek 2020
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Laarbeek 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 147 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2020 02-05-2023 Artikel 2:73a

17-12-2020

gmb-2020-343214

49064-2020
01-01-2020 24-12-2020 Nieuwe regeling

12-12-2019

gmb-2019-320664

Onbekend.