Regeling vervallen per 01-01-2024

Nadere regels Huisvestingsverordening Amsterdam 2020

Geldend van 16-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels Huisvestingsverordening Amsterdam 2020
Citeertitel Nadere regels Huisvestingsverordening Amsterdam 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amsterdam/637053/CVDR637053_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2023 01-01-2024 hoofdstuk 1, 3, 10, 11, artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.1, 10.2, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

13-12-2022

gmb-2022-580712

Onbekend.
01-01-2023 16-01-2023 hoofdstuk 1, 3, 6, 10, artikel 1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 8,

01-11-2022

gmb-2022-571114

Onbekend.
30-03-2022 01-01-2023 artikel 3

01-03-2022

gmb-2022-137387

Onbekend.
17-12-2021 30-03-2022 artikel 2, 3, 5, 6, 10.1, 10.2, 11, 12, 13, 24

09-12-2021

gmb-2021-459037

Onbekend.
16-12-2021 17-12-2021 hoofdstuk 1, 2, 10 artikel 2, 2.2, 2.5, 3, 7, 8, 15, 19, 20.1, 20.2, 21

07-12-2021

gmb-2021-452115

Onbekend.
01-01-2021 01-01-2022 hoofdstuk 3, 4, 10, 11, paragraaf 3.1, 3.2, 3.3, artikel 1.3, 1.7, 1.10, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 3.1, 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 7.3, 7.5, 10.1

24-11-2020

gmb-2020-354265

Onbekend.
24-09-2020 01-01-2021 hoofdstuk 6, artikel 4, 5, 6

03-03-2020

gmb-2020-244254

Onbekend.
10-06-2020 24-09-2020 hoofdstuk 8

02-06-2020

gmb-2020-144766

Onbekend.
09-04-2020 10-06-2020 artikel 5, 10, 12a

31-03-2020

gmb-2020-91506

Onbekend.
01-01-2020 09-04-2020 nieuwe regeling

15-10-2019

gmb-2019-320407

Onbekend.