Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard

Geldend van 31-12-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zaltbommel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (Staatscourant 2016, 37914)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2019 Nieuwe regeling

03-12-2019

stcrt-2019-71839

Onbekend.