Besluit van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent subsidie voor een bussenlening (Subsidieregeling voor een bussenlening in de Vervoerregio Amsterdam 2020-2024)

Geldend van 28-12-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-11-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Besluit van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent subsidie voor een bussenlening (Subsidieregeling voor een bussenlening in de Vervoerregio Amsterdam 2020-2024)
Citeertitel Subsidieregeling voor een bussenlening in de Vervoerregio Amsterdam 2020-2024
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2019 01-11-2019 nieuwe regeling

09-07-2019

bgr-2019-1050

BBV/2019/7910