Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland 2020)

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland 2020)
Citeertitel Legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland 2020
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220 van de Provinciewet
  2. artikel 223 van de Provinciewet
  3. artikel 6.2 van de Wet natuurbescherming

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 01-01-2024 nieuwe regeling

18-12-2019

prb-2019-8498

PZH-2019-710507460